جدید ترین کلاس ها و سمینار های ماجدید ترین محصولات ما Previous Next

روزنه نگاه امروز بنیان گزار مهارت های زندگی در ایران


موفقیت راهی است در جهت رسالت فردی که این راه با خودشناسی آغاز می شود و خودشناسی با شناخت باورها و ارزشهای خود آغاز و با کشف استعدادهای درونی و بکارگیری نیروهای عظیم الهی  که در ما به ودیعه گذاشته شده است آشکار می گردد.

باورها و ارزشهایی که با پا گذاشتن در این دنیا در وجودمان توسط پدر و مادر و خانواده ایجاد می شود و در بسیاری از این مواقع باورها نیاز به اصلاح و تجدید نظر دارند و این نقطه شروع برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت می باشد.