اثر نگرش بر شیوه رهبری


ماکسول متخصص رهبری، سخنران، نویسنده‌ی بین‌المللی و بنیانگذار گروه NAA بوده است.

وی هر سال برای بیش از پانصد شرکت سخنرانی می‌کند.

در نیویورک تایمز، ژورنال وال استریت و بیزنس ویک21 قانون انکارناپذیر رهبری، 21 صفت ضروری یک رهبر، 15 قانون ارزشمند رشد، 5 سطح رهبری، رهبری طلایی، رهبری 360 درجه، مدیریت نگرش، آن‌چه رهبران باید بدانند و غیره اشاره کرد. در سال 2014 ماکسول توسط مجله INC. به عنوان متخصص رهبری و مدیریت در جهان شناخته شد.

 

 

<


1401 / 04 / 08 0 1861 دانلود رایگان

نگرش همواره یک پای تیم رهبری است و در کارها نقش دارد.

موفقیت هر تیم فقط در گرو داشتن استعداد نیست. داشتن استعداد لازم است اما کافی نیست. بدون استعداد نمی توان پیروز شد ولی با داشتن استعداد هم می توان باخت. آنچه برد را، با داشتن استعداد تضمین می کند نگرش برد است.
پنج نکته زیر اثر نگرش را بر کار تیمی و بر رهبر تیم نشان میدهد:
2. نگرشها وقتی در معرض نگرشهای دیگر قرار میگیرند میل به ترکیب دارند؛ استعداد و تجربه واگیردار نیست اما نگرش یک فرد در تیم به سادگی به دیگران منتقل خواهد شد. مدیرانی که در برخورد با مشکلات روحیه خود را حفظ میکنند اثر مشابهی بر دیگران خواهد گذاشت.

4. نگرش حالتی ذهنی و درونی است، بنابراین تشحیص نادرست بودن آن به سادگی ممکن نیست؛ نگرش واقعیت هرکس را برملا میکند و تظاهر آن کارها و حرکات اوست. حتی اگر نتوان عیب خاصی روی رفتار کسی گذاشت در بسیاری مواقع میتوان نگرشی منفی را در او تشخیص داد. میتوان شماری از نگرشهای فاسد که موجب تباهی تیمها خواهد شد را به شرح زیر شمرد:

  • ناتوانی در پذیرش اشتباه: هیچ انسانی کامل نیست و کسانی که گمان میکنند کاملند به درد کار تیمی نمیخورند.
  • تنگ نظری:بیماری خودخواهی: خودخواهها قویاً معتقدند که اهمیتی بیشتر از دیگران دارند و این نگرش نتیجهای جز شکست تیم ندارد.
  • میل شدید به کسب تأیید انحصاری دیگران: فرد دارای چنین نگرشی آشکارا منتظر تحسین و کرنش است. خواه شایسته آن باشد و یا نه.

41 دانلود

نظرات