دوره دوستی


مدرس: امیر منصور

مکان:   موسسه روزنه نگاه امروز

مخاطب: افرادی که به دنبال جهانی دوستانه تر هستند

تاریخ دوره:   18آذر

مدت دوره: 12 ساعت (پنجشنبه از15الی21 و جمعه از9الی13 و15الی21)

مبلغ دوره:، 300.000 تومان 

- این دوره پیش نیاز حامی شدن می باشد .

همین الان برای دوره دوستی ثبت نام کنید

 

 

دوره دوستی

 

رابطه هایی خوب هستند و  رابطه هایی  بد .

 

رابطه هایی هستند که می توانیم آنها را ترک کنیم، رابطه هایی هستند که نمی توانیم یا نمی خواهیم ترک شان کنیم.

 

وقتی رابطه ای بد اما ترک ناشدنی  را تجربه می کنیم، جهنم آغاز شده است.

 

چگونه می توان رابطه ی عاطفی خود را نجات داد؟ چگونه می توان مانع از مرگ عشق و دوستی در رابطه شد؟

 

با ما در دوره دوستی همراه شوید تا سفر به بینش ها و باورهای ذهنی را تجربه کنید. سفری با لحظه های شگفت انگیز و دور از انتظار، سفری به سوی دنیایی تازه که دوست بودن را به یک انتخاب تبدیل می کند.

 

ما روابط زیادی با دنیای اطراف خود داریم : روابط عاطفی ، خانوادگی و  اجتماعی . برای حفظ و تداوم  روابط اجتماعی یا روابط دور، همین قدر کافی است که رابطه کم تنش و پر بازده باشد.

به دلیل اهمیتی که روابط کاری و اجتماعی در زندگی ما دارند ، حفظ و پایداری آنها الویت اول می تواند باشد.

اما در رابطه های خانوادگی و عاطفی اگر  رابطه ی خود را دوست نداشته باشیم ، احساس خوشبختی آسان نخواهد بود. می توان گفت رابطه ی دوست داشتنی لازمه ی هر رابطه ی سعادت بخش است.

به باور ما برای داشتن یک رابطه ی خوب و حفظ آن نیازی نیست که خصوصیات و ویژگی های انسانی شما ایده آل و بدون نقص باشد، بلکه با همین شخصیتی که دارید و با کسب  نگرش جدید نسبت به روابط انسانی ، می توانید از روابط خود لذت برده و مطمئن باشید که  پایدار خواهند بود .

 

 

 

مدرس: امیر منصور

مکان:   موسسه روزنه نگاه امروز

مخاطب: افرادی که به دنبال جهانی دوستانه تر هستند

تاریخ دوره:   18آذر

مدت دوره: 12 ساعت (پنجشنبه از15الی21 و جمعه از9الی13 و15الی21)

مبلغ دوره:، 300.000 تومان 

- ظرفیت فقط 105 نفر می باشد و الویت با افرادی است که ثبت نام خود را سریعتر قطعی نمایند.

- این دوره پیش نیاز حامی شدن می باشد .

ثبت نام آنلاین:    همین الان برای دوره دوستی ثبت نام کنید

ثبت نام از طریق واریز به کارت: 6221.0611.0534.3620 بانک پارسیان بنام فرشید کاشانی بیرگانی

 

                     محل برگزاری :               

 

شرکت کنندگان دوره دوستی 1 اهواز

 

 

راز تجربه ی روابط سعادت بخش و پایدار، در دوره دو روزه دوستی برای شما آشکار خواهد شد.

این دوره براساس کتاب " دوستی " نگارش استاد ارجمند کورش سلیمی طراحی شده است.رابطه هایی خوب هستند و  رابطه هایی  بد ،

 

رابطه هایی هستند که می توانیم آنها را ترک کنیم، رابطه هایی هستند که نمی توانیم یا نمی خواهیم ترک شان کنیم.

 

وقتی رابطه ای بد اما ترک ناشدنی  را تجربه می کنیم، جهنم آغاز شده است.

چگونه می توان رابطه ی عاطفی خود را نجات داد؟ چگونه می توان مانع از مرگ عشق و دوستی در رابطه شد؟

 

با ما در دوره دوستی همراه شوید تا سفر یه بینش ها و باورهای ذهنی را تجربه کنید. سفری با لحظه های شگفت انگیز و دور از انتظار، سفری به سوی دنیایی تازه که دوست بودن را به یک انتخاب تبدیل می کند.

 

ما روابط زیادی با دنیای اطراف خود داریم : روابط عاطفی ، خانوادگی و  اجتماعی . برای حفظ و تداوم  روابط اجتماعی یا روابط دور همین قدر کافی است که رابطه کم تنش و پر بازده باشد.

به دلیل اهمیتی که روابط کاری و اجتماعی در زندگی ما دارند ، حفظ و پایداری آنها الویت اول می تواند باشد.

اما در رابطه های خانوادگی و عاطفی اگر  رابطه ی خود را دوست نداشته باشیم ، احساس خوشبختی آسان نخواهد بود. می توان گفت رابطه ی دوست داشتنی لازمه ی هر رابطه ی سعادت بخش است.

به باور ما برای داشتن یک رابطه ی خوب و حفظ آن نیازی نیست که خصوصیات و ویژگی های انسانی شما ایده آل و بدون نقص باشد، بلکه با همین شخصیتی که دارید و با کسب  نگرش جدید نسبت به روابط انسانی ، می توانید از روابط خود لذت برده و مطمئن باشید که  پایدار خواهند بود .

 

راز تجربه ی روابط سعادت بخش و پایدار، در دوره دو روزه دوستی برای شما آشکار خواهد شد.

 

این دوره براساس کتاب " دوستی " نگارش استاد ارجمند کورش سلیمی طراحی شده است.

 

مدرس: امیر منصور

مکان:   موسسه روزنه نگاه امروز

مخاطب: افرادی که به دنبال جهانی دوستانه تر هستند

تاریخ دوره:   18آذر

مدت دوره: 12 ساعت (پنجشنبه از15الی21 و جمعه از9الی13 و15الی21)

مبلغ دوره:، 300.000 تومان 

- ظرفیت فقط 105 نفر می باشد و الویت با افرادی است که ثبت نام خود را سریعتر قطعی نمایند.

- این دوره پیش نیاز حامی شدن می باشد .
 
 

ثبت نام آنلاین:  همین الان برای دوره دوستی ثبت نام کنید

ثبت نام از طریق واریز به کارت: 6221.0611.0534.3620 بانک پارسیان بنام فرشید کاشانی بیرگانی

 

 

 


زمان شرکت در این دوره به پایان رسید

نظرات