کارگاه سیستم سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار


مخاطب: مدیران، مدیران ارشد و کارشناسان مؤثر در واحدهای سازمانی و شرکت ها مدت : ۲روز معادل۱۶ساعت مدرس: عباس نقیبی زمان برگزاری: 2 و 3 اسفند(پنجشنبه و جمعه) ...

0 88 مشاهده

<