همایش ذهن برتر


توجه کنید، این دوره برای کسانی است که به دنبال موفقیت در زندگی خود هستند. مخاطب:  مدیران،دانشجویان،کنکوریها ،دانش آموزان و تمام افرادی که به دنبال موفقیت هستن ...

0 868 مشاهده