تاریخچه

 

موسسه روزنه نگاه امروز از خرداد 86 با مجوز رسمی بعنوان یک مرکز غیر انتفاعی فعالیت خود را آغاز نمود.
هدف از تشکیل روزنه نگاه امروز اشاعه راهکارها و تکنیکهای بهتر زیستن در قالب آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف می باشد.
مهارت های اجتماعی عبارت است از: آمادگی و توانایی روبرو شدن با نیازها و چالشها در زندگی و حل و برطرف کردن آنها .
این مهارت ها بر اساس چهار محور یادگیری بنا شده است :
  • یادگیری بر دانستن و آگاهی
  • یادگیری برای عمل کردن و انجام دادن
  • یادگیری برای با دیگران زندگی کردن
  • یادگیری برای رسیدن به بالاترین قله ی خود (بهترین خود بودن)
مهارتهای زندگی در کشورهای پیشرفته از اهمیت بسزایی برخوردار است و با آماده نمودن عموم افراد جامعه برای زندگی در دنیای پیچیده امروز تدریس می شود.
مهارتهایی نظیر اعتماد بنفس ، هدف گذاری ، خلاقیت ، ایجاد ارتباط موثر ، اعتماد به خدا ، پشتکار ، زندگی هوشمندانه ، مدیریت زمان ، تن آرامی ، ایجاد شوق و انگیزه ، مسئولیت پذیری ، تقویت روحیه ، رهایی از ترس های مختلف ، رهایی از استرس و اضطراب ، رهایی از حسادت و تنفر...
طبق مطالعات انجام شده ، مغز انسان حدودأ پنجاه هزار فکر در روز تولید می کند و اگر بخواهیم به مرور زمان بهتر باشد باید افکارمان را کنترل کنیم. جهت ارتقاء سطح زندگی خود در کلاسهای مختلفی شرکت می کنیم و برای مدتی تحت تاثیر این کلاسها روحیه بهتر پیدا می کنیم ولی بعد از چند روز مسائل روزمره همیشگی شده و به راهها و روشهای قدیمی خود برمی گردیم برای اینکه طرز تفکر و باور های مثبت ، قدرتمند و با کیفیت را در خود پایدار نماییم ، باید بصورت مدام آنهارا تکرار کرده و در مواجهه با این ایده ها و باور های جدید قرار بگیریم.
به همین منظور موسسه روزنه نگاه امروز کلاسهایی را به صورت هفتگی برای علاقمندان برگزار می کند تا فرآیند جایگزینی باور های مثبت و قدرتمند با تفکر منفی و محدود کننده در ضمیر نا خودآگاه شان شکل بگیرد.

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف            مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

آنچه که از ابتدا در چشم انداز راه اندازی این موسسه قرارداشت می توان در موارد ذیل برشمرد :
  • روزنه نگاه به مثابه بستری برای درست اندیشیدن
  • روزنه نگاه به مثابه عرضه ای برای با هم اندیشیدن
  • روزنه نگاه به مثابه مرجعی برای اهل اندیشه
  • روزنه نگاه به مثابه مرکزی برای تفکر خلاق و آینده نگر
  • روزنه نگاه به مثابه جبهه ای برای گسترش تفکر
 
با ما تماس بگیرید.