رسالت

هنگامی که برادر آلفرد نوبل از دنیا رفت، او در شهر استکهلم روزنامه ای خرید تا از آگهی فوت برادرش در روزنامه مطلع شود، اما دریافت که روزنامه نگاران او را با برادرش اشتباه گرفته اند. بدین ترتیب او فرصتی یافت تا آگهی درگذشت خود را در روزنامه بخواند و از نظر دیگران دربارۀ خود آگاه شود. همانگونه که می دانید، آلفرد نوبل پیش از آنکه بنیاد جایزۀ نوبل را تاسیس کند دینامیت را اختراع کرده بود. فکر می کنید او در روزنامه چه مطالبی را دربارۀ خود خواند؟
در خبر در گذشت او، وی مخترع دینامیت که عامل تخریب و انهدام شمرده می شد معرفی کرده بودند. این اظهار نظر او را سراسیمه و برافروخته کرد. او انتظار نداشت که پس از مرگش او را به عنوان ویرانگر معرفی کنند. از همان لحظه تصمیم گرفت که خود را اصلاح نماید و راهی را در پیش گیرد که علاوه بر جبران گذشت ، پس از مرگش هم از او به نیکی یاد شود، به همین منظور او همۀ دوستان و نزدیکان خود را جمع کرد و از آنها خواست تا چیزی را پیدا کنند که نقطۀ مقابل تخریب و ویرانگری باشد. همگی به اتفاق صلح و آشتی را نقطۀ مقابل ویرانگری دانستند و او با پایه گذاری جایزۀ نوبل به اسطوره ای در تاریخ تبدیل شد.

اگر تاکنون رسالت را در زندگی تعیین نکرده اید و تنها به اهدافتان می اندیشید بدانید ، پس از آنکه به همۀ اهدافتان دست یافتید و به اوج موفقیت رسیدید ، از شور شوق می افتید و به انسان نیمه مرده ای تبدیل می شوید. پول ، موفقیت ، شهرت و سایر اهداف وسیله های هستند که ما را به مقصد نهایی که تکامل انسانی، سلامت و آزاد خدمت به هم نوع و شکر خالق است سوق می دهند. پیش از هر چیز باید فرق بین هدف و مقصود را بشناسیم.
هدف چیزی است که به سویش نشانه می رویم و هنگامی که آن را زدیم یعنی دیگر به آن رسیده ایم. اما مقصود ، بی نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را نشان می دهد و فقط می توان با آن همسو شد. رسالت را نمی توان تعیین کرد بلکه باید آن را کشف کرد .
موسسه روزنه نگاه امروز بارسالت ارتقاء کیفیت زندگی تمامی افراد جامعه تاسیس شده است.

زندگی یک بازی است و دارای قواعد قوانینی از قبل تعیین شده است و ما ملزم به رعایت آنها هستیم.

برای موفقیت در هر بازی باید قوانین را خوب بدانی و نقش خودت را خوب بازی کنی و چون تعهد به این قوانین و قواعد داری اگر خطا کردی حاضری بهایش را بپردازی.

اگر از قوائد بازی خارج شوی مثل توپ بیلیارد سرگردان می شوی و تمام زندگیت چالش و پریشانی می شود.

باید نقش خودت را در این بازی پیدا کنی و در این نقش ها مهارت پیدا کنی.

زندگی یک پروسه هدفمند است و پشت تمامی مسائل و مشکلات افراد اهدافی وجود دارد.درسی که باید آن را بیابی و پاس کنی و جلو بری وگرنه در شرایط دیگری و به شکل دیگری تکرار میشود و آخرش هم نمیدانی زندگی چه بوده است.

و در تمامی این مراحل تیم روزنه در کنار شما خواهد بود.